Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εν 31 Α' Παγκόσμιος ΠόλεμοςΣημειώσεις, χρήσιμους υπερδεσμούς
για τη  τριακοστή πρώτη ενότητα του έβδομου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σελ. 89-91]

Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου

μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δείτε επίσης άσκηση προαίσθησης anticipation guide,
για να την απαντήσουν οι μαθητές σας  ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ τη διδασκαλία αυτής της ενότητας,