Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Phrasal verb practice


Στην ηλεκτρονική τάξη του σχολείου μας στο ΠΣΔ,
και συγκεκριμένα στο μάθημα
B2 preparation   [ανοίξτε το ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ]
της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης
προσθέτω διάφορες ασκήσεις με phrasal verbs.

Η πηγή [το ηλεκτρονικό λεξικό των ρημάτων]
και οι ασκήσεις μου μια απλή αντιστοίχιση του ρήματος με το αγγλικό του ερμήνευμα.

Για βιβλιογραφία παραπέμπω τους καθηγητές στα εξαιρετικά ειδικά βιβλία:
Bolinger, D. (1971). The Phrasal Verb in English. Cambridge, MA: Harvard University Press
Cowie, A.P. & Mackin, R. (1993). Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP
Palmer. F. R. (1974). The English Verb. London: Longman