Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

THINK TEEN 3 UNIT 6 [LESSON PLAN]
 THINK TEEN 3   UNIT 6
1] Λεξιλόγιο σ. 144 S/B  "St Valentines Day", στην η-τάξη του γυμνασίου

2] Λεξιλόγιο σ. S/B 67  "Guy Fawkes", στην η-τάξη του γυμνασίου
3] Λεξιλόγιο σ. S/B 71-72  "Self evaluation", στην η-τάξη του γυμνασίου
4] Λεξιλόγιο W/B σ. 69-61  Activities 6, 8, στην η-τάξη του γυμνασίου

5] Λεξιλόγιο σ. S/B 63  "Halloween", στην η-τάξη του γυμνασίου
THINK TEN 3 S/B p. 63 Halloween vocabulary
6] εννοιολογικός χάρτης του HALLOWEEN
το παραπάνω αρχείο ανοίγει με το πακέτο ελεύθερου λογισμικού
 7] THINK TEEN 3 S/B p. 63   HALLOWEEN  R/C questions & notes
8] syntax [verb try]

Webliography
What is Guy Fawkes Day?
Halloween wordlist
Halloween [BRITISH COUNCIL]
HALLOWEEN in New England

The Fantasy and Folklore of All Hallows

St  Valerntine [wikipedia]
Claudius II Gothicus Roman emperor [wikipedia]

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Συνεργατική εργασία ΣΚΖ "Αγγλικοί όροι μαθηματικών που προέρχονται από τα ελληνικά"


[Euclidean geometry   Ευκλείδιος Γεωμετρία
πάπυρος Οξυρύγχου, (P.Oxy. I 29) με στοιχεία γεωμετρίας]


Στο μάθημα ΣΚΖ, οι μαθητές μου της Α' Τάξης [2013-2014]
δημιουργούν κατάλογο αγγλικών λέξεων (μαθηματικού όροι)που προέρχονται
από τα ελληνικά.
Χρησιμοποιούμε φυσικά το διαδίκτυο,
τον δε κατάλογο μπορείτε να δείτε στο
διαμοιρασμένο έγγραφο Google
του λογαριασμού του γυμνασίου μας

Το έγγραφο θα εμπλουτιστεί τις επόμενες προσεχείς εβδομάδες
με τη συνεισφορά και άλλων μαθητών,
τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στο τέλος του εγγράφου.


Webliography

Κανέλλος Σπ. - Ευκλείδιος Γεωμετρία Α Λυκείου τεύχος 1 ΟΕΔΒ 1976 


Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΞΙΕΣ-ΙΔΑΝΙΚΑO μαθητής του Γ2 [2013-2014] Θεόφιλος Καριπίδης
στο Google Drive
στο οποίο φαίνεται ο τρόπος επιλογής επαγγέλματος
ανάλογα με τις αξίες - ιδανικά των μαθητών του τμήματος.

Επειδή η αίθουσα του Γ2 δε διαθέτει διαδραστκό πίνακα
φωτογραφήθηκε ο μαυροπίνακας με τη δημοσκόπηση των δύο ομάδων,
αναρτήθηκε η εικόνα στο Google plus του σχολείου
και έγινε η επεξεργασία των δεδομένων
που βλέπετε στον παραπάνω υπερδεσμό.

[Μανόλης Νίνος καθηγητής ΣΕΠ του Γ2]