Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Πίνακας στο Γ3 με απαντήσεις λεξιλογικής άσκησης αγγλικώνΟ Γιάννης Ρεντζής [Γ3 - 2016-2017] καθαρόγραψε καλλιτεχνικά
τις απαντήσεις της άσκησης 4a
Take Off B1 +  p. 137.

Όσα έγραψε στον πίνακα είναι απλές εξηγήσεις των ιδιωματικών εκφράσεων:
2. in a new light
3. light at the end of the tunnel
4. came to light
5. went out like a light
6. was given the green light
7. saw the light
8. the light of his/her light.


Student's notebook Derivatives [Τετράδιο σημειώσεις Παράγωγα]


Σημειώσεις από το τετράδιο αγγλικών της μαθήτριας
Βίκης Σούκου [Α3 - 2016-2017].

Παράγωγο ονομάζουμε μια λέξη που σχηματίζεται από μια άλλη,
με την προσθήκη μια συλλαβής στο τέλος [επίθημα],
ή στην αρχή [πρόθεμα].
Το παράγωγο είναι διαφορετικό μέρος του λόγου
από τη λέξη που προήλθε [θέμα / ρίζα].

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το παράγωγο είναι η λέξη disability.
Προέρχεται από τη λέξη able.
Το θέμα/ρίζα είναι "abil-".

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ 06]