Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.7/398/111816/Γ1/16-07-2014/ΥΠΑΙΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ -ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Email: sρudonpe(ΑΤ)minedu.goν.gr
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο: 210 344 2247
FAX: 210 344 3354
ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»
Σας ενημερώνουμε ότι στο
Η εν λόγω Αnόφαση ορίζει τα εξής:

«1. Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Νηπιαγωγεία, καθώς και η διδασκαλία των μαθημάτων
για τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά,
αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.

2. Για το σχολικό έτος 2014-2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30° Ιανουαρίου 2015,
δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά,
αλλά ορίζεται, για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής,
κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα».
Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.E της χώρας όπως ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.
Το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π.Ε της χώρας, με ευθύνη των Δ/vτών και των Προϊσταμένων αυτών, vα ενημερωθεί ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

Αναθέσεις των μαθημάτων 
του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου 
για το σχ. έτος 2014-2015

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ADJECTIVES & PARTICIPLES + OF

Ένα πλήρη κατάλογο επιθέτων / μετοχών που συντάσσονται με την πρόθεση of
μπορείτε να δείτε στο διαμοπιρασμένο μου έγγραφο