Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

16 personalities. A free personality test.
https://www.16personalities.com/personality-types
a free personality test
Get a concrete, accurate description of who you are and why you do things the way you.                                                    Year 12  B
                           


16 personalities quizz vocabulary

Adaptable           
Advocate            δικηγόρος
Consul                σύμβουλος
Contemplate            συλλογίζομαι
Cooperative           
Debater           
Dress up           
Emotions           
Energy spike            έκρηξη ενεργητικότητας
Envious of           
Focused            συγκεντρωμένος
Get carried away        παρασύρομαι
Initiate                ξεκινώ
Intriguing idea            ιδέα που εξάπτει την περιέργεια
Mediator            μεσολαβητής
Messy               
Misplace           
Motivated   
Random            τυχαίος       
Reserved            συνεσταλμένος
Sentinel            σκοπός
Sheer curiosity        απλή περιέργεια
Stable               
Stick to a plan           
Superior            ανώτερος
Surroundings            περίχωρα, περιβάλλον
Thought out plan       
Unconventional        μη συμβατικός