Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Ιστορία Γ' Γυμνασίου Εν 32 'Εθνικός Διχασμός' περίληψη[ανάθεμα κατά του Βενιζέλου Δεκ. 1916]

Η μαθήτρια του Γ1 Ειρήνη Ζαχάρη
έγραψε μια λεπτομερή περίληψη για την 32η ενότητα της Ιστορίας Γ'  Γυμνασίου
[σ. 92-93] "Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Εθνικός Διχασμός"
βασιζόμενη στις πηγές:
α) Ενότητα 32 στο σχολικό εγχειρίδιο
Ευαγγελίας Λούβη & Δημήτριου Ξιφαρά
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ’  Γυμνασίου
Έκδοση 2010 ΟΕΔΒ
β) Σημειώσεις του διδάσκοντος Εμ. Νίνου
http://ninos15gymperist.wikispaces.com/Greece+in+WW1+The+Great+Division
γ) Άρθρο “Εθνικός Διχασμός” στη Βικιπαίδεια
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

λέξεις κλειδιά:
Αλέξανδρος Α',  Αντάντ, Βενιζέλος Ελευθέριος, διαρκής ουδετερότητα, Εθνική Άμυνα, Εθνικός Διχασμός, επίστρατοι, Κωνσταντίνος Α', 

Διαβάστε την περίληψη, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου