Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης


[1204 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους]

Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 1  του δεύτερου μέρους του τέταρτου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 59-61]

Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

μπορείτε να βρείτε στο wιki μου
http://ninos15gymperist.wikispaces.com/Crusades+and+their+impact+on+Byzantium

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου