Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Η προφορά των συμφώνων /ʃ/ /s/

E. P. Ninos     BA English & Greek, Dip RSA TEFL, MA Ed.

Προσοχή στην προφορά των δύο φθόγγων, διότι αλλάζει το νόημα και η ορθογραφία.
Πρόκειται δηλαδή για εντελώς διαφορετικές λέξεις.
Τα παρακάτω ζεύγη λέξεων διαφοροποιούνται ως προς το πρώτο φώνημα:
τριβόμενο φατνιακό-ουρανικό άηχο / τριβόμενο φατνιακό άηχο
fricative palato-alveolar / fricative alveolar
/ʃ/                /s/

shake    τραντάζω        sake    χάρη
shale    σχιστόλιθος        sale    πώληση
shallow ρηχός            sallow    ωχρός
shame    ντροπή        same    ίδιος
shank    κνήμη            sank    βούλιαξα
shave    ξυρίζομαι        save    σώζω
she    αυτή            sea    θάλασσα
shear    κουρεύω        seer    μάντης
sheen    γυαλάδα        seen    δει
sheep    πρόβατο        seep    στάζω
sheer    καθαρός        seer    μάντης
sheet  φύλλο χαρτί        seat    θέση
shelf    ράφι            self    ο εαυτός μου
shell    όστρακο        sell    πουλάω
shift    βάρδια            sift    κοσκινίζω
shimmer τρεμοφέγγω    simmer σιγοβράζω
shine    λάμπω            sign    υπογράφω, πινακίδα
shingle     κοκάλη        single    μοναδικός
ship    πλοίο            sip    ρουφάω
shit    σκατά            sit    κάθομαι
shoal    κοπάδι ψαριών    sole    σόλα, το ψάρι “γλώσσα”
shock    δόνηση, σοκ        sock    κάλτσα
shoot    πυροβολώ        soot    καπνιά
shop    μαγαζί            sop    παπάρα
shore παραλία        sore    πρησμένος
short    κοντός            sort    είδος
shot    πυροβόλησα        sot    μπεκρούλιακας   
show    δείχνω            sow    σπέρνω
shuck     φλούδα        suck    ρουφάω
shun    αποφεύγω        sun    ήλιος
shy    ντροπαλός        sigh    αναστεναγμόςPlaces of articulation (passive & active):
1. Exo-labial, 2. Endo-labial, 3. Dental, 4. Alveolar, 5. Post-alveolar, 6. Pre-palatal, 7. Palatal, 8. Velar, 9. Uvular, 10. Pharyngeal, 11. Glottal, 12. Epiglottal, 13. Radical, 14. Postero-dorsal, 15. Antero-dorsal, 16. Laminal, 17. Apical, 18. Sub-apical

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου