Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

THINK TEEN 3 UNIT 6 [LESSON PLAN]
 THINK TEEN 3   UNIT 6
1] Λεξιλόγιο σ. 144 S/B  "St Valentines Day", στην η-τάξη του γυμνασίου

2] Λεξιλόγιο σ. S/B 67  "Guy Fawkes", στην η-τάξη του γυμνασίου
3] Λεξιλόγιο σ. S/B 71-72  "Self evaluation", στην η-τάξη του γυμνασίου
4] Λεξιλόγιο W/B σ. 69-61  Activities 6, 8, στην η-τάξη του γυμνασίου

5] Λεξιλόγιο σ. S/B 63  "Halloween", στην η-τάξη του γυμνασίου
THINK TEN 3 S/B p. 63 Halloween vocabulary
6] εννοιολογικός χάρτης του HALLOWEEN
το παραπάνω αρχείο ανοίγει με το πακέτο ελεύθερου λογισμικού
 7] THINK TEEN 3 S/B p. 63   HALLOWEEN  R/C questions & notes
8] syntax [verb try]

Webliography
What is Guy Fawkes Day?
Halloween wordlist
Halloween [BRITISH COUNCIL]
HALLOWEEN in New England

The Fantasy and Folklore of All Hallows

St  Valerntine [wikipedia]
Claudius II Gothicus Roman emperor [wikipedia]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου