Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

“US TEENS / TWEENS MEDIA USE CENSUS 2015” ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

US TEENS / TWEENS MEDIA USE CENSUS 2015” 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 


Κείμενο για εξάσκηση:
https://www.commonsensemedia.org/about-us/news/press-releases/landmark-report-us-teens-use-an-average-of-nine-hours-of-media-per-day#

Read only
from
“Despite the significant amount…”  
to
“… and more research to the contrary.”A1. Answer questions 1-3 based on the text above (up to 20 words each).
12 points - 3 * 4

1. What is the main point of the text?
2. Which factors are involved in media use? Why?
3. Which issue of media use worries adults most? Justify your response.

A2. Choose the correct <answer (a,b, or C) for items 4-9 below.
18 points - 6 * 3

4. Digital equality gap has to do with
 1. Political affiliation
 2. Media consumption
 3. Access to devices
5. In terms of media use, boys seem to be
 1. More extrovert
 2. More reclusive
 3. More indifferent
6. Active use of screen media accounts for
 1. Less than ¼ of everyday use
 2. More than ¼ of everyday use
 3. ¼ of everyday use
7. What is the main reason young people use screen media?
 1. Interaction with peers
 2. Entertainment
 3. Creation of digital material
8 . “Multi-tasking”, as it is used in this text, means
 1. Using screen media and studying simultaneously
 2. Interrupting homework to use screen media
 3. Learning and enjoying oneself at different places
9. Scientific research has shown that screen use during homework time
 1. Influences learning
 2. Doesn’t influence learning
 3. Isn’t an important factor
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου