Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Reading technique SCANNING

adapted from Smiths's book  pp. 54-57


Aims: to familiarize Ss with the technique of SCANNING
Time: 20 minutes
Materials:


Procedure:
1. explain to the Ss what scanning is
2. give out worksheet

3. Ss guess the missing words from the context
4.  discussionBibliography
Mike & Glenda Smith (1990) A study Skills Handbook. Oxford: OUP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου