Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Using Google tools on Chromium browser [under Ubuntu]Google Keep as a notebook,
Google images for vocabulary item disambiguation,


[interactive board, 7th graders / 15th Junior High School Peristeri, GREECE]

EFL lesson
teaching sports vocabulary
what's the difference between   "abseiling" and "scaling"?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου