Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

COMPOUND NOUNS, DERIVATIVES, COLLOCATIONS

COMPOUND NOUNS
ΣΥΝΘΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ουσιαστικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες λέξεις
γράφονται ως μία λέξη, με ή χωρίς ενωτικό, ή ως δύο λέξεις
haircut
change purse
drop-out
mother-in-law
hide-and-seek
distance learning website

DERIVATIVES
ΠΑΡΑΓΩΓΑ
αποτελούνται από μία λέξη και ένα επίθημα, πρόθεμα, ή και τα δύο
[war] warrior
[depart] departure
[self] selfish
[wood] wooden
[trust + worth] untrustworthy

COLLOCATIONS
ΣΥΜΦΡΑΣΕΙΣ
λέξεις που πάνε μαζί
(ιδιωματισμοί, παγιωμένες φράσεις, περιφραστικά ρήματα κλπ.)
fall through
easier said than done
pretty bad
completely different
tell the truth
take a test
get nowhere
at least
on the weekend
dead drunk
The lights are on but nobody’s home!
eat humble pie
higgledy-piggledy
a horse of another color

για εκτύπωση σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου