Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

BASIC GREEK WORDLIST ERASMUS 2016-2018

BASIC GREEK WORDLIST      ERASMUS  2016-2018

My year 12A [Γ1 2016-2017] students compiled
this short wordlist in our lesson, on Friday 13-1-2017.

We need this list for our  Italian and Spanish guests
of the Comenius 2016-2018 program
who will spend a week in Greece,
15-20 January 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου