Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016 -2017 PHRASAL VERBS                                     Συλλογή των περιφραστικών ρημάτων από τα κεφάλαια 5-8

                                    Έλεγχος του καταλόγου των περιφραστικών ρημάτων


                            δημιουργία του ψηφιακού αρχείου κειμένου

                                           Στο εργαστήριο πληροφορικής
                                   Στάδια της δημιουργικής εργασίας phrasal verbs


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  2016 -2017
PHRASAL VERBS
Κεφάλαια 5-8 του βιβλίου Take off B2


4ο ΓΕ.Λ Ιλίου
Κολοκάθης Κωνσταντίνος Β1
Τσόρβας Ιωάννης Β1


Επιβλέπων καθηγητής:  Εμμανουήλ Νίνος ΠΕ06


Πέμπτη 16-3-2017
  1. Συλλογή και καταγραφή σε λίστα των περιφραστικών ρημάτων.
  2. Εξήγηση της σημασίας των περιφραστικών ρημάτων από την πρόθεση / επίρρημα. (τεχνική απομνημόνευσης - mnemonic device)
  3. Πρόβα της παντομίμας στο αμφιθέατρο.


  4. Ψηφιοποίηση του εγγράφου και της βιντεοσκόπησης της παντομίμας.
  5. Δημοσιοποίηση της δημιουργικής εργασίας μέσω του επίσημου σχολικού ιστότοπου.
  6. Παρουσίαση της δημιουργικής εργασίας σε ειδική εκδήλωση προς όλους τους μαθητές.

Bibliography
Jones, L. (2013). Take Off B2. Athens: Hillside Press
Leech, G. & Svartvik, J. (1975). A Communicative Grammar of English. London: Longman
Swan, M. (1980). Practical English Usage. Oxford: OUP
Thomson, A.J. (1986). A practical English Grammar. 4th Edition. Oxford: OUP

Wehmeier, S. (2000). Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου