Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Guided Writing “Am I a spoilt brat?”

To θέμα της έκθεσης είναι
Am I a spoilt brat?”


Διαβάζουμε όμως πρώτα το άρθρο από την εφημερίδα
Charles J. Sykes – Some Rules Kids Won’t Learn in School
Printed in San Diego Union Tribune       September 19, 1996
http://rabryst.ca/2006/09/charles-j-sykes-some-rules-kids-wont-learn-in-school/?entry=entry060928-084532

Λεξιλόγιο του άρθρου
https://drive.google.com/open?id=1X8zcANbeqs9ECX5zDH1Db3ShP4BaDN_PD1kIu1TFo-w

Λέξεις που ρώτησαν οι μαθητές καθώς έγραφαν την άσκηση
https://drive.google.com/open?id=1CiVNUZZzsdN9BlXJiTovXZnusBsY-w56BQUgLLVUTOU

Εμμανουήλ Νίνος  [ΠΕ06]

[2005- 2006]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου