Στην ηλεκτρονική τάξη του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ,

GRAMMAR COMPENDIUM

έχω ανεβάσει σύντομες σημειώσεις [συνήθως μονοσέλιδες]
για τα πιο σηματικά γραμματικά φαινόμενα της αγγλικής.