Στην ηλεκτρονική τάξη του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ,
έχω ανεβάσει σύντομες σημειώσεις [συνήθως μονοσέλιδες]
για διάφορα λεξιλογικά θέματα της αγγλικής.

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06]
Emmanuel Ninos
BA English & Greek, Dip RSA TEFLMA Ed.