Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Phrasal verb exercises online

Στην ηλεκτρονική τάξη του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου.

Περιληπτικός κατάλογος περιφραστικών ρημάτων
στο διαμοιρασμένο έγγραφό μου Google

Εμμανουήλ Νίνος [ΠΕ06]
Οι κατάλογοι των περφραστικών ρημάτων από τα παρακάτω βιβλία:

REFERENCES
Allsop, J. (1983). Cassell’s Students’ English Grammar. London: Cassell
Chalker, S. (1984). Current English Grammar. London: Macmillan
Cowie, A. P. & Mackin, R. (1993). Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP
Hill, L. A. (1968). Prepositions and adverbial particles. London: OUP
Jones, L. (2013). Take off B2! Student's Book  Athens: Hillside Press


ηλεκτρονικά λεξικά στα οποία βρίσκεις κατ' ευθείαν το περιφραστικό ρήμα
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.macmillandictionary.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου