Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

COMMON ADJECTIVES ENDING IN -LY

Τα αντίστοιχα επιρρήματα ΔΕ σχηματίζονται με την προσθήκη της συνηθισμένης κατάληξης -ly,
αλλά περιφραστικά:
They talked to us in a friendly way.
He dressed in a slovenly manner.
proceeding in a leisurely fashion
ή το ίδιο το επίθετο μπορεί να έχει σημασία επιρρήματος:
I'm scared silly. [=I'm very scared]

chilly
costly = ακριβός
cowardly =  δειλός
curly = κατσαρός
deadly
early
daily
friendly
holy
hourly
likely = πιθανός
leisurely = με το πάσο μου, “χαλαρά”
lively =  όλος ζωντάνια
lonely
lovely
monthly
sickly = αρρωστιάρης
silly
slovenly = ατημέλητος
ugly
unlikely
weekly
yearly

Webliography
Adjectives
Most things that end in -ly are adverbish. These aren't.
Thirty-seven Adjectives Ending in -ly

[in pdf format]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου