Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

PREDICATIVE ADJECTIVES

Μερικά επίθετα της αγγλικής χρησιμοποιούνται μόνον ως κατηγορούμενα,
δεν μπορούν να μπουν μπροστά από ουσιαστικό.

She was upset that he had stood her up.
My brother and I don’t look alike.
The baby was sound asleep.


 • ablaze = φλεγόμενος
 • abreast of = next to
 • afire
 • afloat = που επιπλέει
 • afraid of
 • aghast = άναυδος
 • aglow = λαμπερός
 • alike
 • alive
 • alone
 • aloof = αποτραβηγμένος
 • answerable to = υπόλογος σε
 • ashamed
 • asleep
 • awake
 • aware of
 • fond of
 • loath = unwilling
 • poorly = ill   [BrE]
 • subject to = υπόκειται σε
 • tantamount to = ισοδύναμο με
 • unaware of
 • upset
 • well = καλά στην υγεία του [= healthy / fit]
   


REFERENCES
Adjectives in English that Function Only Predicatively
Greenbaum, S. & Quirk, R. (1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow Essex: Longman
 1. 144-145
Leech, G. & Svartvik, J. (1975). A Communicative Grammar of English. London: Longman
 1. 193-194
Predicate [wikipedia]
Predicates, objects, complements
Swan, M. (1995). 2nd Ed.  Practical English Usage. Oxford: OUP
 1. 10
The parts of a sentence.
Thomson, A. J. & Martinet, A.V. (1986). 4th Ed.  A Practical English Grammar. Oxford: OUP
 1. 33-34

in pdf format

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου