Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

“μέχρι” until ή by;CAM00071.jpg
until
She will be out of the office until next week.
το ρήμα ΠΡΙΝ την πρόθεση until εκφέρεται με μέλλοντα

Keep going until I tell you to stop.
το ρήμα ΜΕΤΑ το χρονικό σύνδεσμο until εκφέρεται με ενεστώτα

Και στις δύο περιπτώσεις η σημασία του until είνα “μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή”.

by
They should be here by tomorrow.
They will have finished the test by ten o’clock.
Συνήθως με future perfect.
H σημασία της πρόθεσης by είναι “όχι αργότερα από μια χρονική στιγμή’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου