Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

του ΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ
«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»

Σε άσχετο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» καταργούν σύνταγμα, νόμους, ακόμα και κανόνες δικαίου που ισχύουν από την αρχαιότητα!!! Απολύουν ανθρώπους με το έτσι θέλω… «Κινητικότητα, Διαθεσιμότητα, Απόλυση» και ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν τα άρθρα… «Άρθρο 83 Πρόγραμμα Ιπποδρομιών» «Άρθρο 84 Έπαθλα Ιπποδρομιών» μπερδεύουν τους εργαζόμενους με τα Γαϊδουριά και τους Άλογομούρηδες!!!
Τολμούν στην αιτιολογική έκθεση να αναφέρουν… «Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας και με σκοπό την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και την εναρμόνισή της με τους στόχους της εθνικής οικονομίας, καθώς και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και τη μείωση του πληθωρισμού των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση, σύμπτωμα στρεβλώσεων του παρελθόντος, κρίνεται αναγκαία, μέσω των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου η κατάργηση των κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στην προτεινόμενη ρύθμιση».
Και έχουν την εντύπωση ότι ο λαός θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια…
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μοίρα…
ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΡΘΡΑ…
Άρθρο 80
Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
Άρθρο 81
Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 82
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Άρθρο 83
Πρόγραμμα Ιπποδρομιών
Άρθρο 84
Έπαθλα Ιπποδρομιών
Άρθρο 90
Διαθεσιμότητα
Άρθρο 91
Κινητικότητα
Άρθρο 103
Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

-Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:
1.    ΠΕ12.12 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.    ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
3.    ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.    ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5.    ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6.    ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.    ΠΕ17.13 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8.    ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.    ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.    ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.    ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12.    ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
13.    ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14.    ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
15.    ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
16.    ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
17.    ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18.    ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19.    ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20.    ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.    ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22.    ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
23.    ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
24.    ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
25.    ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
26.    ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ
27.    ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
28.    ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
29.    ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30.    ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
31.    ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
32.    ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.    ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.    ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.    ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
36.    ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
37.    ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
38.    ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
39.    ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
40.    ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
41.    ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42.    ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
43.    ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
44.    ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
45.    ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
46.    ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
47.    ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
48.    ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
49.    ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
50.    ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
51.    ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
52.    ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013

Εξαιρέσεις
Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  ή πολύτεκνος  εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα , β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών  και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει  νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί  κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και δ) υπάλληλος  του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται   σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου.
Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετατάσσονται υποχρεωτικά, έως την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.
Οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετά το πέρας της περιόδου διαθεσιμότητας και εφόσον λυθεί η υπηρεσιακή τους σχέση κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας μπορούν να προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων εκπαιδευτικών ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, για την κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου