Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

η εγκύκλιος Παπαθεοδώρου που δίνει οδηγίες για τη ρύθμιση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, του Δημήτρη Καρυώτητου Δημήτρη Καρυώτη


ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Λίγο πριν παραιτηθεί ο Υφυπουργός Παιδείας  κος Παπαθεοδώρου υπέγραψε εγκύκλιο με τίτλο «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών  εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης». Ίσως ήταν το τελευταίο έγγραφο που υπέγραψε ως μέλος της τρικοματικής μνημονιακής κυβέρνησης.
Να υποθέσω ότι η καταστρατήγηση βασικών νομικών διατάξεων του ΠΔ 50/1996 και 100 /1997, που περιλαμβάνουν αυτές οι οδηγίες, οφείλεται στη σπουδή του να εκκενώσει το γραφείο του στο υπουργείο και υπέγραψε ότι του «πασάρανε» ή φωτογραφίζει αλλαγές στο σημερινό καθεστώς των μεταθέσεων και προσπαθεί να περάσει κάποιες απ’ αυτές κάτω απ’ το τραπέζι;
Συγκεκριμένα:

Στη σελίδα 3 των οδηγιών αναφέρει:
«Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97»
Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός με ωράριο 18 ωρών που καλύπτει 11 ώρες πρώτης ανάθεσης στο σχολείο του κρίνεται ως υπεράριθμος; Δηλαδή με 7 ώρες πλεόνασμα στη πρώτη του ανάθεση είναι υπεράριθμος;
Μα στις ίδιες οδηγίες, που υπογράφει ο κος Παπαθεοδώρου, αναφέρει ρητά ότι:  «Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ ΄ ελάχιστονσυνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα.»
Αφού οι 12 ώρες (1/2 και πάνω του ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού) αποτελούν οργανικό κενό είναι αυτονόητο ότι οι 12 ώρες πλεόνασμα σε μαθήματα Α’ ανάθεσης αποτελούν και το όριο της  οργανικής υπεραριθμίας. Γιατί λοιπόν ο πρώην υφυπουργός παιδείας αντιφάσκει;
Είναι προφανές ότι κανένα ΠΥΣΔΕ ανά την Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμόσει την συγκεκριμένες παραγράφους γιατί απλώς είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, μιας και καμιά εγκύκλιος ή ακόμη και Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να καταργήσει Προεδρικό διάταγμα ή νόμο.
Επίσης στην ίδια σελίδα των οδηγιών αναφέρει:
«Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες.»
Δηλαδή σε σχολική μονάδα που προβλέπει 100 ώρες π.χ. Ηλεκτρολόγου που τις καλύπτουν με Α’ ανάθεση οι κλάδοι ΠΕ12 και ΠΕ17 και διαθέτει 6 εκπαιδευτικούς με 120 ώρες κάλυψης, απ’ τους οποίους πχ οι πέντε (5) ΠΕ12 και ένας (1) ΠΕ17, υποχρεωτικά ό ένας ΠΕ12 δεν μπορεί να καλύψει ωράριο άρα ο συγκεκριμένος κλάδος έχει υπεραριθμία.
Αν πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας ότι ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ17 είναι νεοδιόριστος και πήρε οργανική θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα την προηγούμενη σχολική χρονιά, με ποια λογική δεν θα είναι αυτός ο υπεράριθμος ως τελευταίος τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα και θα είναι  εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ12 που είναι αρχαιότερος;
Το ΠΔ50/1996 στο άρθρο 14 αναφέρει:
« 3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
  • α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
  • β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. …. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. »
Η ρύθμιση των υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών αποτελεί κατηγορία μετάθεσης και για την διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι ώρες Α’ ανάθεσης και το πλήρες ωράριο των εκπαιδευτικών (χωρίς μειώσεις λόγω θέσης ευθύνης κλπ).
Είναι φανερό ότι:
1)      Ο όρος ειδικότητα είναι ευρύτερος του κλάδου μιας και σε συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχουν περισσότεροι του ενός κλάδοι (πχ Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί κλπ)
2)      Η Α’ ανάθεση του ενός κλάδου έχει την ίδια αξία με την Α’ ανάθεση του άλλου κλάδου της ίδιας ειδικότητας. Εκτός αν κάποιοι θεωρούν ότι η Α’ ανάθεση του ενός κλάδου έχει …. μεγαλύτερη αξία απ’ την Α’ ανάθεση του άλλου κλάδου της ίδιας ειδικότητας, δηλαδή δεν υπάρχει ισότητα των πολιτών απέναντι στις νομικές διατάξεις.

Άρα το μόνο κριτήριο για να κριθεί κάποιος υπεράριθμος, που δεν το επιθυμεί, είναι να είναι τελευταίος τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (του όποιου κλάδου της ίδιας ειδικότητας) και αν υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα τοποθετηθέντες, υπεράριθμος κρίνεται ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μοιράζονται οι ώρες Α’ ανάθεσης ισομερώς στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων της ίδιας ειδικότητας με τρόπο ώστε να προκύπτουν υπεραριθμίες που καταστρατηγούν τα ΠΔ 50/1996 και 100/1997.

Είναι προφανές ότι κανένα ΠΥΣΔΕ στην Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμόσει τις συγκεκριμένες παραγράφους των οδηγιών Παπαθεοδώρου, γιατί απλώς είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, μιας και καμιά εγκύκλιος ή ακόμη και Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να καταργήσει Προεδρικό διάταγμα ή νόμο.

Επιβάλλεται το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα το συγκεκριμένο έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου