Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)


Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 1  του πρώτου μέρους του τέταρτου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 53-54]

Η κρίση και οι απώλεις της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)

μπορείτε να βρείτε στο wιki μου
http://ninos15gymperist.wikispaces.com/Crisis+of+Byzantium+in+the+11th+century

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου