Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίαςχρυσό νόμισμα [solidus] με εικόνες το
Νικηφορου Α'
NICI-FOROS bASILE    &
του Σταυράκιου
STAVRA-CIS dESPOIX

Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 1  του πρώτου μέρους του τρίου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 32-33]

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας [σ. 32-33]


μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου