Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η Βυζαντινή εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της αυτοκρατορίαςήττα του Σαμουήλ από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β´, μάχη του Κλειδίου
μικρογραφία από το χειρόγραφο χρονικό του Μανασσή


Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 5  του πρώτου μέρους του τρίου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 41-42]

Η Βυζαντινή εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της αυτοκρατορίας


μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου