Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων


Σάββατο, 14 Ιούλιος 2012 13:26

[ εικονοκλάστης επί το έργον τη βυζαντινή εποχή]

[Διακόσμηση παλιάς εκκλησίας στη Μικρά Ασία]

[προτεσταντική εκκλησία στην Ελβετία]


Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 2  του πρώτου μέρους του τρίου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 34-35]

Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων


μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου