Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους[βάπτιση του τσάρου των Βουλγάρων Βόρη Α' το 864,
από το χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη]

Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 4  του πρώτου μέρους του τρίου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 39-40]

Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου