Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο


σφραγίδα του Βούλγαρου τσάρου [αυτοκράτορα] Συμεών

Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 2  του πρώτου μέρους του δεύτερου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 24-25]

Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο [σ. 24-25]


μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου