Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεωνΌθων Β' και Θεοφανώ


Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 6  του πρώτου μέρους του
τρίτου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 45-47]

Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων


μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου