Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας


"ιστάμενον" υποτιμημένο νόμισμα από ήλεκτρο με επιγραφές
+KE RO ALEZ', IC XC   &
D EC PO TH T
πιθανόν χαραγμένο σε νομισματοκοπείο στη Θεσσαλονίκη
περίπου του 1081 [Αλέξιος Α' Κομνηνός]

Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 2  του πρώτου μέρους του τέταρτου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σ. 55-56]

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

μπορείτε να βρείτε στο wιki μου
http://ninos15gymperist.wikispaces.com/Die+Komnenen+eine+Adelsdynastie+im+Byzantinischen+Reich

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου