Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)χρυσό τριτημόριο Ηρακλείου
στη μία πλευρά γράφει hERACLIUSPPAVI
και στην άλλη VICTORIAAV

Σημειώσεις, λεξιλόγιο  &  χρήσιμους υπερδεσμούς
για την ενότητα 2 του δεύτερου μέρους του πρώτου κεφαλαίου
του σχολικού εγχειριδίου [σελ. 19-21]

Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)

Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.


μπορείτε να βρείτε στο wιki μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου